• Administracinė teisė, ginčai dėl administracinių nuobaudų.
  • Baudžiamoji teisė, juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė.
  • Komercinė, įmonių teisė, įmonių reorganizavimas, restruktūrizavimas ir bankrotas, bendrovių vidaus dokumentų rengimas.
  • Šeimos teisė, skyrybų dokumentų rengimas, atstovavimas bylose tarp sutuoktinių dėl skyrybų, turto padalinimo, vaikų gyvenamosios vietos, tėvystės nustatymo.
  • Nekilnojamojo turto teisė, konsultavimas dėl nekilnojamojo turto įsigijimo ir pardavimo, statybos ir projektavimo.
  • Sutarčių teisė, konsultavimas dėl sutarčių sudarymo, sutarčių rengimas.
  • Viešieji pirkimai, pretenzijų ir atsakymų į pretenzijas rengimas, viešųjų pirkimų ginčai teisme.
  • Skolų išieškojimas, žalos atlyginimas.
  • Draudimo teisė, ginčai dėl draudimo išmokų neišmokėjimo.
  • Darbo teisė, drausminės nuobaudos, darbuotojų atleidimas iš darbo, ginčai dėl atleidimo, grąžinimo į darbą, išeitinių išmokų ir kitų kompensacijų priteisimo.
  • Kitos teisės sritys